Ocena zrównoważonego rozwoju

Dowiedz się, jak zmniejszyć straty i zminimalizować ryzyko dzięki bezpłatnej ocenie*

Proszę zaprosić nasz zespół ekspertów do odwiedzenia Państwa zakładu w celu oceny Państwa operacji chłodzenia, powlekania, czyszczenia, suszenia, mieszania lub innych. Zidentyfikujemy sposoby, aby:

  • Zmniejszyć zużycie wody, środków chemicznych i energii
  • Zmniejszyć ilość złomu i odpadów
  • Zwiększyć bezpieczeństwo pracowników

JAK TO DZIAŁA

  • Proszę wyrazić zainteresowanie!
  • Wypełnienie kwestionariusza oceny wstępnej: określenie priorytetowych obszarów zainteresowania i podzielenie się informacjami na temat Państwa działalności
  • Zaplanowanie oceny wstępnej: zagłębienie się w logistykę i szczegóły, aby zmaksymalizować wydajność i zminimalizować zakłócenia podczas oceny
  • Zaplanowanie Oceny Zrównoważonego Rozwoju: długość oceny jest różna - średnio dwa dni
  • Wyniki Oc eny Zrównoważonego Rozwoju: kompleksowy raport dostarczony trzy do czterech tygodni po ocenie. Zawiera zalecenia dotyczące redukcji odpadów, poprawy bezpieczeństwa, prognozy ROI oraz plan wdrożenia

*Ocena Zrównoważonego Rozwoju jest bezpłatna, z wyjątkiem zwrotu kosztów podróży i nominalnej opłaty dziennej dla zespołu oceniającego.

Wypełnijcie Państwo formularz, aby poprosić o ocenę zrównoważonego rozwoju.