Zasoby

Kalkulatory i narzędzia Sprayware


Nasze kalkulatory zostały zaprojektowane tak, aby pomóc Państwu szybko i łatwo wybrać dysze i zoptymalizować Państwa opryski.

Spray flow rates

Kalkulator natężenia przepływu

Proszę użyć tego kalkulatora, aby określić natężenie przepływu dla dowolnej dyszy przy dowolnym ciśnieniu roboczym. Dane wejściowe do tego kalkulatora to typ dyszy, aktualne ciśnienie robocze i przepływ, pożądany przepływ lub pożądane ciśnienie.

Spray analysis

Kalkulator pokrycia natryskowego

Określić pokrycie dysz przy znanej wysokości i kącie oprysku, określić kąt oprysku wymagany do wytworzenia żądanego pokrycia przy znanej wysokości oprysku lub określić wysokość oprysku wymaganą do wytworzenia żądanego pokrycia przy znanym kącie oprysku.

Woda z opryskiwania nagłówka

Kalkulator oszczędności środków smarnych Precision Spray Control

Proszę zobaczyć, jak bardzo mogą Państwo zredukować zużycie smaru dzięki Precision Spray Control. Proszę podać kilka szczegółów na temat Państwa operacji smarowania i zobaczyć, jak oszczędności się sumują, gdy wyeliminują Państwo nadmierną aplikację.

Zakres dysz SprayDry

Selektor dysz SprayDry®

Proszę znaleźć dyszę SprayDry®, która zapewni Państwu dokładnie taką wydajność, jakiej Państwo potrzebują. Wystarczy wprowadzić natężenie przepływu, ciśnienie i ciężar właściwy cieczy

Sulfur nozzle in tank

Kalkulator wielkości dysz siarkowych

Proszę wprowadzić kilka szczegółów dotyczących Państwa ciężaru właściwego, przepływu siarki, liczby dysz i maksymalnego spadku ciśnienia, aby określić, jaka dysza do siarki najlepiej nadaje się do Państwa pracy.

Kalkulator rozmiaru eduktora

Wielkość i liczbę potrzebnych eduktorów należy ustalić na podstawie konfiguracji Państwa zbiornika, objętości i wymaganej liczby obrotów.

Oszczędności związane z opryskiwaniem dyszami

Kalkulator zużycia dysz

Proszę się dowiedzieć, ile kosztuje Państwa eksploatacja zużytych rozpylaczy. Mogą być Państwo zaskoczeni, gdy dowiedzą się, ile Państwo tracą i jaki to ma wpływ na rentowność.

spray nozzles and products for humidification

Kalkulator nawilżania

Użyj tego kalkulatora, aby określić przepływ wody, liczbę wymaganych dysz oraz akcesoria i elementy sterujące niezbędne do skompletowania systemu.