Podstawy opryskiwania

wzory oprysków


Rodzaj i kształt strumienia z dyszy może decydować o skuteczności i wydajności Państwa oprysków. Proszę tutaj poznać wszystkie różnice i dowiedzieć się, który rodzaj strumienia jest najlepszy dla Państwa aplikacji

stainless steel FullJet full cone nozzle spraying water

Pełny Stożek

Dysze pełnostożkowe wytwarzają solidny strumień w kształcie stożka z okrągłym obszarem uderzenia.

flat spray nozzle spraying water

Płaski spray

Płaskie dysze rozpylające wytwarzają płaski lub arkuszowy obraz natrysku. Do tej grupy należą dysze o stałym strumieniu.

WhirlJet hollow cone nozzle spraying water

Stożek wydrążony

Dysze pustostożkowe wytwarzają wzór pustego stożka z pierścieniowym obszarem uderzenia.

brass fine spray FogJet nozzle spraying water

Fine Spray

Dysze drobnostrumieniowe wytwarzają bardzo małe krople i dostarczają bardzo drobny strumień przy użyciu wyłącznie ciśnienia cieczy - nie jest wymagane sprężone powietrze.

four air atomizing nozzles spraying water

Rozpylanie powietrza

Dysze rozpylające na powietrze (zwane również dyszami dwupłynnymi) wytwarzają drobno rozpylony strumień za pomocą sprężonego powietrza.

Mają Państwo konkretne pytania do naszych ekspertów od techniki natryskowej? Skontaktuj się z nami