PRZEGLĄD Aplikacji


Setki przemysłowych operacji produkcyjnych i przetwórczych mogą być wykonywane za pomocą technologii natryskowej. Opracowaliśmy produkty i technologie dla szerokiego zakresu zastosowań, we wszystkich głównych gałęziach przemysłu. Jeśli Państwa zastosowanie nie jest wymienione poniżej, proszę skorzystać z naszej wyszukiwarki lub skontaktować się z nami, abyśmy mogli pomóc!

Czyszczenie i mycie

Mycie ciśnieniowe, mycie części, i więcej
tank cleaning products spraying water

Czyszczenie zbiorników

Zautomatyzowane rozwiązania do czyszczenia zbiorników w różnych gałęziach przemysłu
paint cans on a conveyor, coating application

Powlekanie

Równomierne, wydajne nakładanie wszystkich rodzajów powłok dla różnych gałęzi przemysłu

Smarowanie

Rozwiązania dla precyzyjnej aplikacji środków smarnych

Suszenie i przedmuchiwanie

Rozwiązania dla zmniejszenia lub wyeliminowania zapotrzebowania na sprężone powietrze

Kontrola pyłu

Zapobieganie i tłumienie unoszących się w powietrzu cząstek pyłu

Nawilżanie

Dodawanie wilgoci do powietrza, zbiorniki na farbę, małe pomieszczenia i więcej

Ochrona przeciwpożarowa

Najszerszy zakres rozwiązań dla  zastosowań przemysłowych i nie tylko

Chłodzenie ciał stałych

Dysze i głowice do efektywnego chłodzenia ciał stałych

Chłodzenie i klimatyzacja gazowa

Rozwiązania do kontroli temperatury gazu, objętości i / lub wilgotności

Kontrola NOx

Precyzyjny wtrysk amoniaku lub mocznika do kontroli emisji NOx

Spalanie siarki

Technologia rozpylania, która utrzymuje siarkę w optymalnej temperaturze, aby zapobiec zatykaniu i zwiększyć produkcję

Suszenie rozpyłowe

Rozwiązania w celu poprawy skuteczności i wydajności przetwarzania proszków suszonych rozpyłowo