PRZEGLĄD Aplikacji


Setki przemysłowych operacji produkcyjnych i przetwórczych mogą być wykonywane za pomocą technologii natryskowej. Opracowaliśmy produkty i technologie dla szerokiego zakresu zastosowań, we wszystkich głównych gałęziach przemysłu. Jeśli Państwa zastosowanie nie jest wymienione poniżej, proszę skorzystać z naszej wyszukiwarki lub skontaktować się z nami, abyśmy mogli pomóc!

Gama produktów do czyszczenia i mycia

Czyszczenie i mycie

Mycie ciśnieniowe, mycie części, i więcej
produkty do czyszczenia zbiorników woda do spryskiwania

Czyszczenie zbiorników

Zautomatyzowane rozwiązania do czyszczenia zbiorników w różnych gałęziach przemysłu
puszki z farbą na przenośniku, nakładanie powłok

Powlekanie

Równomierne, wydajne nakładanie wszystkich rodzajów powłok dla różnych gałęzi przemysłu
System smarowania

Smarowanie

Rozwiązania dla precyzyjnej aplikacji środków smarnych
Suszenie i zdmuchiwanie produktów

Suszenie i przedmuchiwanie

Rozwiązania dla zmniejszenia lub wyeliminowania zapotrzebowania na sprężone powietrze
Gama produktów do kontroli pyłu

Kontrola pyłu

Zapobieganie i tłumienie unoszących się w powietrzu cząstek pyłu
Produkty do nawilżania

Nawilżanie

Dodawanie wilgoci do powietrza, zbiorniki na farbę, małe pomieszczenia i więcej
Produkty natryskowe do ochrony przeciwpożarowej

Ochrona przeciwpożarowa

Najszerszy zakres rozwiązań dla  zastosowań przemysłowych i nie tylko
Dysze opryskujące przemysł stalowy kolaż

Chłodzenie ciał stałych

Dysze i głowice do efektywnego chłodzenia ciał stałych
Produkty do chłodzenia gazu

Chłodzenie i klimatyzacja gazowa

Rozwiązania do kontroli temperatury gazu, objętości i / lub wilgotności
Produkty do kontroli Nox

Kontrola NOx

Precyzyjny wtrysk amoniaku lub mocznika do kontroli emisji NOx
dysze do spalania siarki

Spalanie siarki

Technologia rozpylania, która utrzymuje siarkę w optymalnej temperaturze, aby zapobiec zatykaniu i zwiększyć produkcję
Gama produktów SprayDry

Suszenie rozpyłowe

Rozwiązania w celu poprawy skuteczności i wydajności przetwarzania proszków suszonych rozpyłowo