Posouzení udržitelnosti

Zjistěte, jak méně plýtvat a minimalizovat rizika díky bezplatnému hodnocení*

Vyplňte formulář a požádejte o posouzení udržitelnosti.

Pozvěte náš tým odborníků k návštěvě vašeho závodu, aby zhodnotil vaše chlazení, lakování, čištění, sušení, míchání nebo jiné operace. Určíme vám způsoby, jak:

  • Snížit spotřebu vody, chemikálií a energie
  • Snížit množství odpadu a zmetků
  • Zlepšit bezpečnost pracovníků

JAK TO FUNGUJE

  • Vyjádřete svůj zájem!
  • Vyplňte dotazník před hodnocením: určete prioritní oblasti zájmu a sdělte informace o svých provozech
  • Naplánujte předběžné hodnocení: pronikněte do logistiky a podrobností, abyste maximalizovali efektivitu a minimalizovali narušení během hodnocení
  • Naplánujte hodnocení udržitelnosti: délka hodnocení se liší - průměrně trvá dva dny
  • Závěry hodnocení udržitelnosti: komplexní zpráva dodaná tři až čtyři týdny po hodnocení. Obsahuje doporučení ke snížení množství odpadu, zlepšení bezpečnosti, prognózy návratnosti investic a plán realizace

*Posouzení udržitelnosti je bezplatné s výjimkou proplacení cestovních nákladů a nominálního denního poplatku pro hodnotící tým.