Spraying Systems Co. Polityka prywatności i plików cookie

O niniejszej polityce

Spraying Systems Co. ("SSCo") chce, aby wiedzieli Państwo, w jaki sposób gromadzi i wykorzystuje Państwa dane osobowe oraz dane dotyczące zakupów (łącznie "Dane"), zgodnie z rozporządzeniem UE o ochronie danych osobowych (GDPR - rozporządzenie 2016/679)

Ponadto, wchodząc w interakcje z SSCo za pośrednictwem strony internetowej (stron internetowych) lub jakiejkolwiek innej komunikacji elektronicznej lub konwencjonalnej, mogą Państwo wyrazić zgodę na wykorzystanie Państwa danych w sposób opisany w niniejszej polityce. SSCo opracowała niniejszą politykę prywatności ("Polityka") w celu zapewnienia przejrzystości w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i ochrony Państwa danych

Polityka zapewnia Państwu również informacje dotyczące Państwa prawa do dostępu, zmiany lub usunięcia tych danych oraz do otrzymania powiadomienia o każdym naruszeniu bezpieczeństwa, które ma wpływ na Państwa dane.

Wreszcie, niniejsze zasady określają również politykę Spraying Systems Co. w odniesieniu do stosowania plików cookie i innych technik śledzenia w Internecie.

1. Państwa Prywatność

1.1 Informacje zbierane

SSCo zbiera informacje identyfikujące ("Informacje kontaktowe"), które są informacjami identyfikującymi osobę lub które mogą być wykorzystane do skontaktowania się z daną osobą lub rozróżnienia jej. SSCo gromadzi również inne dane związane z zakupami, takie jak informacje dotyczące płatności oraz informacje związane ze zdolnością kredytową ("Dane dotyczące zakupów"). SSCo gromadzi Dane Kontaktowe oraz Dane Zakupu, gdy osoba lub podmiot tworzy konto na stronie internetowej SSCo lub prosi o złożenie zamówienia na produkty SSCo. SSCo gromadzi następujące rodzaje Informacji Kontaktowych i Danych Zakupu:

 • "Informacje rejestracyjne": Imię i nazwisko osoby fizycznej lub podmiotu, nazwa firmy, kraj zamieszkania, adres pocztowy, miasto, stan, kod pocztowy, numer telefonu, adres e-mail, adres URL, rynek, na którym działa klient oraz zastosowanie, w którym klient zamierza korzystać z produktów SSCo.
 • "Informacje biznesowe": Informacje o płatności osoby fizycznej lub podmiotu, adres pocztowy do wysyłki, adres pocztowy do wystawienia faktury oraz numer telefonu.
 • "Informacje komunikacyjne": Informacje wysyłane przez osobę fizyczną lub podmiot do SSCo w celu komunikacji z SSCo, w tym Informacje rejestracyjne, za pośrednictwem naszych stron, poprzez komunikację jeden na jeden lub ograniczoną komunikację grupową przy użyciu naszych wiadomości, czatu, poczty lub podobnych funkcji W sposób zgodny z prawem.
 • "Informacje o lokalizacji": Informacje odnoszące się do Państwa lokalizacji geograficznej przekazane przez urządzenie mobilne wchodzące w interakcję z witryną(ami) SSCo lub powiązane z Państwa adresem IP podczas odwiedzania witryny(ów) SSCo, pod warunkiem, że wyrazili Państwo na to zgodę.
 • "Informacje techniczne": Informacje związane z przeglądaniem i danymi technicznymi, w tym Państwa adres IP lub identyfikator urządzenia podczas odwiedzania stron internetowych SSCo.

1.2 Wykorzystanie Danych

SSCo opracowało procesy zarządzania gromadzeniem, przetwarzaniem, wykorzystaniem i bezpieczeństwem Państwa Danych oraz udzielania innym osobom w ramach SSCo pozwolenia na dostęp do Danych w zakresie niezbędnym do wykonywania ich funkcji służbowych. SSCo będzie wykorzystywać Państwa Dane wyłącznie do następujących celów:

 • Dostarczanie Państwu wsparcia technicznego i informacyjnego dotyczącego produktów SSCo, w oparciu o uzasadniony interes, który mamy w związku z naszym stosunkiem umownym;
 • Dostarczanie Państwu produktów, usług i informacji na podstawie zapytania, które skierowali Państwo do SSCo;
 • Przekazywanie Państwu ofert i promocji, pod warunkiem uzyskania Państwa zgody;
 • Komunikowanie się z Państwem w sprawie Państwa konta lub transakcji z SSCo, w tym zmian na stronach internetowych SSCo, polityki zakupów, cen oraz polityki prywatności, w oparciu o uzasadniony interes wynikający z naszego stosunku umownego;
 • Ulepszanie oferty usług SSCo, czas reakcji na zapytania klientów, w oparciu o nasz uzasadniony interes;
 • Prowadzenie dochodzeń w sprawie oszustw lub w celu zapobiegania działaniom naruszającym politykę SSCo lub obowiązujące prawo, w oparciu o nasz uzasadniony interes;

1.3 Udostępnianie informacji

SSCo będzie udostępniać Państwa dane wyłącznie w ograniczonych okolicznościach, w tym:

 • W celu realizacji transakcji dotyczących produktów zakupionych od SSCo (tylko Dane Zakupu);
 • W celu realizacji zamówienia, np. dostawy produktów lub zapytania o obsługę klienta (wyłącznie Dane Kontaktowe)
 • W związku ze sprzedażą części lub całości działalności SSCo;
 • Z osobami trzecimi, do których SSCo zwraca się o pomoc w takich obszarach jak, ale nie tylko, IT, finanse, produkcja i logistyka.
 • Z podmiotami powiązanymi SSCo w celu realizacji zamówień oraz poprawy Państwa doświadczenia w zakresie obsługi klienta.
 • SSCo wymaga również na podstawie umowy, aby wszyscy zewnętrzni usługodawcy zajmujący się lub przetwarzający Państwa dane wdrożyli i utrzymywali zabezpieczenia przynajmniej tak restrykcyjne, jak własne SSCo

1.4 Państwa prawa

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo zażądać od SSCo:

 • Dostępu: mogą Państwo poprosić o potwierdzenie, czy dane, które Państwa dotyczą, są przetwarzane, jak również o więcej wyjaśnień dotyczących informacji, o których mowa w niniejszej nocie informacyjnej.
 • Korekta: mogą Państwo zażądać poprawienia lub uzupełnienia przekazanych nam danych, jeżeli są one niedokładne.
 • Usunięcie: mogą Państwo zażądać usunięcia swoich danych, jeżeli nie są one już potrzebne do naszych celów, w przypadku odwołania zgody lub Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania, w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania lub jeżeli istnieje prawny obowiązek ich usunięcia.
 • Ograniczenie: mogą Państwo zażądać, aby Państwa dane były przetwarzane wyłącznie w celu ich przechowywania, z wyłączeniem jakiegokolwiek innego przetwarzania, na czas niezbędny do sprostowania Państwa danych lub w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania, którego usunięciu się Państwo sprzeciwiają, lub jeżeli muszą Państwo dochodzić swoich praw w sądzie, a przechowywane przez nas dane mogą być przydatne, lub wreszcie w przypadku, gdy sprzeciwili się Państwo przetwarzaniu i przeprowadzana jest kontrola przewagi naszych uzasadnionych praw nad Państwa.
 • Sprzeciw: w każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych, chyba że istnieją uzasadnione powody do dalszego przetwarzania, które przeważają nad Państwa, na przykład w celu realizacji prawa lub naszej obrony w sądzie.
 • Możliwość przenoszenia danych: mogą Państwo zażądać otrzymania podanych przez Państwa danych lub przesłania ich innemu, wskazanemu przez Państwa Administratorowi Danych, w powszechnie używanym ustrukturyzowanym formacie, możliwym do odczytania przez urządzenie automatyczne.
 • Ponadto informujemy Państwa, że w przypadku niespełnienia lub częściowego spełnienia przez SSCo wyżej wymienionych żądań, będą mieli Państwo prawo do złożenia skargi lub odwołania do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych w Państwa kraju, który można znaleźć na stronie internetowej EU GDPR

W każdej chwili mogą Państwo bez zbędnych formalności realizować swoje prawa do prywatności wobec SSCo, również za pośrednictwem upoważnionej osoby trzeciej posiadającej określone pełnomocnictwo, komunikując się listem poleconym

Spraying Systems Co.
attn. Data Protection Officer
North Ave. and Schmale Road
P.O. Box 7900
Wheaton, Illinois 60187-7901 USA
email: datacontroller@spray.com

Proszę mieć na uwadze, że jeżeli nie zezwolą Państwo SSCo na gromadzenie określonych Danych, odwołają Państwo swoją zgodę na wykorzystywanie lub udostępnianie Państwa Danych przez SSCo, SSCo może nie być w stanie dostarczyć Państwu zamówionych produktów lub usług.

1.5Bezpieczeństwo Danych

Bezpieczeństwo i ochrona Państwa Danych jest dla SSCo najwyższym priorytetem. SSCo wdraża techniczne, administracyjne i fizyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę Państwa Danych przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem lub modyfikacją, zgodnie z ustawodawstwem obowiązującym w Państwa regionie. Dane zakupowe są przechowywane w zabezpieczonej bazie danych, a informacje o zamówieniach są oddzielone od niektórych danych zakupowych (takich jak zaszyfrowane informacje o karcie kredytowej) w celu zapewnienia dalszej ochrony."

1.6 Przechowywaniedanych

Stosujemy naszą korporacyjną politykę przechowywania danych, przewidującą usuwanie danych w ciągu 20 lat od momentu nieaktywności.

1.7 Proceduranaruszenia danych

W przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych związanych z Państwa danymi, SSCo przekaże krajowemu Urzędowi Ochrony Danych (UODO) pisemne zawiadomienie w ciągu 72 godzin od naruszenia i przekaże Państwu informacje związane z naruszeniem, jeżeli zagrożone są prawa i wolność naszych klientów oraz jeżeli UODO zaleci nam takie postępowanie.

2. Internetowe techniki śledzenia

2.1 Cookies & Conversion Tracking

Cookies to małe pliki tekstowe, które są wysyłane i przechowywane na Państwa komputerze lub urządzeniu mobilnym przez przeglądarkę internetową, kiedy odwiedzają Państwo stronę internetową. SSCo używa plików cookie w celu poprawy funkcjonalności swojej strony internetowej (stron internetowych) i efektywności przeglądania. SSCo wykorzystuje również pliki cookie podczas rejestracji na swoich stronach internetowych w celu gromadzenia danych kontaktowych, aby móc wysyłać Państwu literaturę SSCo. SSCo wykorzystuje zarówno pliki cookie pierwszej, jak i trzeciej strony. Pliki cookie pierwszej kategorii są wykorzystywane do rozpoznawania Państwa komputera lub urządzenia mobilnego i są serwowane bezpośrednio do Państwa przeglądarki z naszej strony internetowej (stron internetowych). Pliki cookie stron trzecich są najczęściej wykorzystywane do celów analitycznych oraz reklamowych i są dostarczane do Państwa przeglądarki przez operatora strony internetowej strony trzeciej w imieniu SSCo. Mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania plików cookie z witryny (witryn) SSCo lub od dostawców zewnętrznych przed rozpoczęciem przeglądania naszej strony internetowej. . Proszę pamiętać, że ograniczenie lub zablokowanie korzystania z plików cookie może negatywnie wpłynąć na Państwa wrażenia z przeglądania stron internetowych SSCo. Bardziej wyczerpujący opis rodzajów plików cookie i ich funkcji znajduje się na stronie https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

2.2 Cele remarketingowe

SSCo wykorzystuje sygnalizatory WWW, piksele śledzące lub pliki cookie w połączeniu z narzędziami do wyświetlania reklam na odwiedzanych przez Państwa stronach, co pozwala SSCo informować Państwa o wielu wspaniałych produktach i usługach.

2.3 Zarządzanieplikami cookie

Przy pierwszej wizycie na naszych stronach internetowych zostanie wyświetlony monit o akceptację plików cookie. Przedtem mają Państwo możliwość zapoznania się z naszą polityką prywatności i mogą Państwo zrezygnować z akceptacji naszych plików cookies. Kontynuowanie wizyty na naszej stronie internetowej bez dostosowania ustawień plików cookie oznacza akceptację plików cookie.

Mogą Państwo również w późniejszym czasie zmodyfikować ustawienia przeglądarki, aby odrzucić pliki cookie, a także usunąć pliki cookie, które są już zainstalowane na Państwa komputerze lub urządzeniu mobilnym.

2.4 Zgodność z CAN-SPAM

SSCo zamierza zachować zgodność z ustawą CAN-SPAM podczas przekazywania Państwu komercyjnych wiadomości e-mail. Takie komunikaty zawierają informacje o lokalizacji SSCo oraz o tym, jak zrezygnować z otrzymywania w przyszłości komercyjnych wiadomości e-mail.

3. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności i plików cookie

SSCo zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszej polityki, jeżeli uzna to za konieczne w celu uwzględnienia zmian w technologii, praktyki branżowej oraz zmian prawnych lub regulacyjnych. SSCo powiadomi Państwa w przypadku, gdy zmiany będą miały istotny charakter i uzyska Państwa zgodę.

Niniejsza Polityka prywatności została ostatnio zaktualizowana 25 maja 2018 roku.