Spraying Systems Co. Meddelande om sekretess och cookies

Nedanstående meddelande är en sammanfattning av Spraying Systems integritetspolicy, som kan fås på enkel begäran till [email protected]

Spraying Systems Co. ("Spraying Systems") vill att du ska veta hur företaget samlar in och använder dina personuppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning i din region, t.ex. den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR, EU-förordning 2016/279).
Genom att interagera med Spraying Systems via dess webbplats(er) eller annan elektronisk eller konventionell kommunikation kan du samtycka till att dina personuppgifter används på det sätt som beskrivs i detta meddelande och i vår integritetspolicy.
Slutligen beskrivs i detta meddelande Spraying Systems Co:s policy för användning av cookies och andra spårningstekniker på internet

Insamlad information

Vi samlar in information som gör det möjligt för oss att identifiera dig, samt uppgifter när du skapar ett konto på Spraying Systems webbplats eller inköpsuppgifter när du gör en beställning av Spraying Systems produkter.

Användning av uppgifter

Spraying Systems har utarbetade processer för att hantera insamling, behandling, användning och säkerhet av dina personuppgifter och för att ge andra inom Spraying Systems tillstånd att få tillgång till dem när det är nödvändigt för att utföra sina arbetsuppgifter. Spraying Systems kommer endast att använda dina personuppgifter för att underlätta, utföra och stödja ditt köp och din användning av Spraying Systems varor och tjänster.
Spraying Systems kommer endast att dela dina personuppgifter med utvalda tredje parter som fyller en funktion i Spraying Systems affärsprocesser. Spraying Systems kommer aldrig att sälja eller avslöja dina personuppgifter för andra ändamål.

Dina rättigheter

När det gäller behandlingen av deras personuppgifter har EU:s invånare rätt att begära åtkomst, rättelse, radering, begränsning av användningen, invändningar mot direktmarknadsföring och profilering från Spraying Systems, i enlighet med GDPR, och i enlighet med den fullständiga versionen av vår sekretesspolicy.
Du kan när som helst utöva dina integritetsrättigheter gentemot Spraying Systems genom att skicka ett rekommenderat brev med identitetsbevis till Spraying Systems Europe BV, Souverainestraat 5, 9800 Deinze (B), till dataskyddsombudet, eller via e-post till [email protected]

Datasäkerhet och lagring av uppgifter

Spraying Systems har högsta prioritet att skydda och säkra dina uppgifter. Spraying Systems genomför tekniska, administrativa och fysiska säkerhetsåtgärder som är utformade för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, avslöjande eller ändring, i enlighet med den lagstiftning som gäller i din region. Vi tillämpar vårt företags policy för datalagring.

Förfarande för dataintrång

I händelse av en säkerhetsöverträdelse med anknytning till europeiska personuppgifter kommer Spraying Systems att tillämpa sin i förväg fastställda procedur för dataintrång, vilket kan inbegripa ett skriftligt meddelande till den nationella dataskyddsmyndigheten inom 72 timmar efter intrånget, med strikt iakttagande av EU:s GDPR-riktlinjer.

Tekniker för spårning på Internet

Spraying Systems använder cookies för att förbättra funktionaliteten på sin(a) webbplats(er) och effektivisera din surfupplevelse. Spraying Systems använder också cookies när du registrerar dig på dess webbplats(er) i syfte att samla in kontaktinformation. Cookies från tredje part används oftast för webbplatsanalyser och reklamändamål. Du kan välja bort att ta emot cookies från Spraying Systems webbplats(er) eller tredjepartsleverantörer innan du börjar surfa på vår webbplats. Spraying Systems använder webbfyrar, spårningspixlar eller cookies i kombination med verktyg för att visa annonser på de webbplatser du besöker.

Hantering av cookies

När du besöker våra webbplatser för första gången kommer du att uppmanas att acceptera cookies. Du har möjlighet att ta del av vår integritetspolicy innan du gör det, och du kan välja att inte acceptera våra cookies. Om du fortsätter ditt besök på vår webbplats utan att anpassa dina cookieinställningar, innebär det att du godkänner cookies.

Ändringar i Spraying Systems sekretess- och cookiepolicy

Spraying Systems förbehåller sig rätten att ändra eller komplettera sin integritetspolicy när det anses nödvändigt för att tillgodose förändringar i teknik, branschpraxis och utveckling av lagar och regler.

Detta integritetsmeddelande uppdaterades senast den 15 februari 2023.