Pihustussüsteemid Co. Andmekaitse ja küpsiste teatis

Alljärgnev teade on kokkuvõte Spraying Systems'i privaatsuspoliitikast, mis on saadaval lihtsa taotluse korral aadressil [email protected]

Spraying Systems Co. ("Spraying Systems") soovib, et te teaksite, kuidas ta kogub ja kasutab teie isikuandmeid kooskõlas teie piirkonnas kehtivate andmekaitsealaste õigusaktidega, näiteks üldise andmekaitse määrusega (GDPR, ELi määrus 2016/279).
Samuti võite te, suheldes Spraying Systems'iga selle veebisaidi(de) või muu elektroonilise või tavapärase suhtluse kaudu, nõustuda oma isikuandmete kasutamisega käesolevas teatises ja meie privaatsuspoliitikas kirjeldatud viisil.
Lõpuks kirjeldatakse käesolevas teatises ka Spraying Systems Co. poliitikat seoses küpsiste ja muude interneti jälgimistehnikate kasutamisega

Kogutud teave

Me kogume teavet, mis võimaldab meil teid tuvastada, samuti andmeid, kui te loote Spraying Systems'i veebisaidil konto või ostuandmeid, kui te esitate Spraying Systems'i toodete tellimuse.

Andmete kasutamine

Spraying Systems on välja töötanud protsessid, et hallata teie isikuandmete kogumist, töötlemist, kasutamist ja turvalisust ning anda teistele Spraying Systemsi töötajatele luba neile juurdepääsuks, kui see on vajalik nende tööülesannete täitmiseks. Spraying Systems kasutab teie isikuandmeid ainult selleks, et hõlbustada, teostada ja toetada teie ostu ning Spraying Systemsi kaupade ja teenuste kasutamist.
Spraying Systems jagab teie isikuandmeid ainult valitud kolmandate osapooltega, kes täidavad rolli Spraying Systemsi äriprotsessides. Spraying Systems ei müü ega avalda teie isikuandmeid kunagi muul eesmärgil.

Teie õigused

Seoses oma isikuandmete töötlemisega on ELi elanikel õigus taotleda Spraying Systemsilt juurdepääsu, parandamist, kustutamist, kasutamise piiramist, vastuväiteid otseturunduse ja profiilianalüüsi kohta, nagu on sätestatud GDPR-is ja nagu on üksikasjalikult kirjeldatud meie privaatsuspoliitikas.
Võite igal ajal kasutada oma privaatsusõigusi Spraying Systemsi suhtes, saates tähitud kirja koos isikut tõendava dokumendiga aadressil Spraying Systems Europe BV, Buchtenstraat 12, 9051 Sint-Denijs-Westrem (B), andmekaitsenõustaja nimele, või e-posti teel aadressil [email protected]

Andmete turvalisus ja säilitamine

Teie andmete turvalisus ja ohutus on Spraying Systems'i jaoks esmatähtis. Spraying Systems rakendab tehnilisi, administratiivseid ja füüsilisi turvameetmeid, mis on mõeldud teie isikuandmete kaitsmiseks volitamata juurdepääsu, avalikustamise või muutmise eest vastavalt teie piirkonnas kehtivatele õigusaktidele. Me rakendame oma ettevõtte andmete säilitamise poliitikat.

Andmekaitserikkumise menetlus

Euroopa isikuandmete turvalisuse rikkumise korral kohaldab Spraying Systems oma eelnevalt kehtestatud andmete rikkumise menetlust, mis võib hõlmata kirjaliku teate esitamist riiklikule andmekaitseasutusele 72 tunni jooksul pärast rikkumise toimumist, järgides rangelt ELi isikuandmete kaitse üldmääruse suuniseid.

Interneti jälgimismeetodid

Spraying Systems kasutab küpsiseid, et parandada oma veebisaidi(de) funktsionaalsust ja teie sirvimiskogemuse tõhusust. Spraying Systems kasutab küpsiseid ka siis, kui te registreerute tema veebisaidi(de)l, et koguda kontaktandmeid. Kolmandate osapoolte küpsiseid kasutatakse kõige sagedamini veebisaidi analüüsi ja reklaami eesmärgil. Enne meie veebisaidi sirvimise alustamist võite keelata küpsiste saamise Spraying Systems'i veebisaidilt (veebisaitidelt) või kolmandate osapoolte teenusepakkujatelt. Spraying Systems kasutab veebimajakaid, jälgimispiksleid või küpsiseid koos vahenditega reklaamide edastamiseks külastatavatel veebilehtedel.

Küpsiste haldamine

Kui külastate meie veebisaite esimest korda, palutakse teil küpsised heaks kiita. Teil on võimalus enne seda tutvuda meie privaatsuspoliitikaga ja te saate valida, kas soovite meie küpsiseid mitte aktsepteerida. Kui jätkate meie veebisaidi külastamist ilma küpsiste seadete kohandamiseta, tähendab see küpsiste heakskiitmist.

Muudatused pihustussüsteemide privaatsus- ja küpsistepoliitikas

Spraying Systems jätab endale õiguse muuta või täiendada oma privaatsuspoliitikat, kui seda peetakse vajalikuks, et võtta arvesse tehnoloogia, tööstusharu tavade ja õiguslike või regulatiivsete arengute muutusi.

Seda privaatsusteadet uuendati viimati 15. veebruaril 2021.