Spraying Systems Co. REACH

A jelen irányelvről

A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006 / EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szabályozza a vegyi anyagok és keverékek gyártását, forgalomba hozatalát és felhasználását.

A Spraying Systems Co. szállít többek között fúvókákat, fúvókák alkatrészeit és rézötvözetből készült alkatrészeket is.

A REACH rendelet értelmében ezeket termékeknek tekintik. A REACH-rendelet 33. cikke szerint a termékek szállítóinak tájékoztatniuk kell vásárlóikat, ha a szállított termék 0,1 tömegszázalékot meghaladó mennyiségben tartalmaz a REACH jelöltlistáján (SVHC listán) szereplő anyagot. 2018.06.27-én az ólmot (CAS: 7439-92-1 / EINECS: 231-100-4) felvették az SVHC jelöltlistájára. Ez a felvétel kapcsolódó tájékoztatási kötelezettséget vált ki az ellátási láncban.


Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy rézötvözetből készült termékeink 0,1 tömegszázalékot meghaladó koncentrációban tartalmaznak ólmot.

A veszélyes anyagok osztályozása, az ólomfém biztonságos kezelésének szabályai és termékeink alkalmazási köre változatlan marad.

A réz és rézötvözetből készült termékek nem tartoznak az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008 / EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (CLP rendelet) hatálya alá, ezért nem tartoznak osztályozás alá és címkézési követelmények.