globe Menu Search
Případová studie

Výměna trysek ušetří závodu na energetické využití odpadu 100 000 eur ročně


Gas cooling injector drawing

25

Čvc 19Závod na výrobu energie z odpadu v Nové Anglii chtěl snížit množství nákladného tlakového vzduchu a údržby, které vyžadoval jejich rozprašovací absorbér. Obtížně rozstřikovatelná vápencová suspenze injektovaná do věže SDA scrubberu odstraňuje kyselinu a další znečišťující látky z proudu spalin vypouštěných závodem. Dříve používané dvoukapalinové trysky spotřebovávaly velké množství tlakového vzduchu. Problémem byla také jejich častá údržba. Dva pracovníci údržby trávili každý den až tři hodiny náročným a nebezpečným procesem odstraňování zaschlé vápencové suspenze, která se na tryskách neustále usazovala.

Systém chlazení plynů AutoJet®

Společnost Spraying Systems Co. vyřešila problémy závodu pomocí analýzy CFD (Computational Fluid Dynamics ) a trysek FloMax® s ochranou proti usazování nánosů. Vytvoření CFD modelu věže SDA scrubberu umožnilo lépe porozumět proudění plynů ve věži s cílem optimalizovat výkon tryskových tyčí. Na základě predikovaného proudění vzduchu ve věži SDA scrubberu byly pro věž navrženy čtyři tryskové tyče FloMax®, které vytvářejí přesnou velikost kapek potřebnou k dosažení optimálního využití vápencové suspenze a suchosti při současné minimalizaci spotřeby tlakového vzduchu. CFD model také určil správný bod instalace trysek, které byly instalovány 34,1 m nad základnou 45,7 m vysokého SDA scrubberu na 1,2 m dlouhých tryskových tyčích vstřikujících vápencovou suspenzi pod specifickými úhly. Vzduchové trysky FloMax® s ochranou proti usazování nánosů eliminovaly zanášení trysek, takže již není nutná každodenní údržba trysek.

Výsledek

Přechodem na tryskové tyče FloMax® se snížila spotřeba tlakového vzduchu pro vstřikování vápencové suspenze o 1147 Nm3/hod. To umožnilo provozovatelům závodu odstavit kompresor o výkonu 200 HP určený pro předchozí systém vstřikování, čímž se ušetřilo přibližně 70 000 EUR ročně. Připočteme-li roční úsporu 43 800 EUR na denních nákladech na údržbu trysek, doba návratnosti činí 15 měsíců. Navíc se zásadně snížily obavy o bezpečnost pracovníků údržby. Z hlediska udržitelnosti se výrazně zlepšila míra dodržování emisí a vypnutím kompresoru o výkonu 200 HP došlo k výraznému snížení spotřeby energie.