Systémy řízení kvality a životního prostředí certifikované podle ISO

Bureau Veritas Certification, Dekra, TÜV a další nezávislé certifikační společnosti potvrdily, že společnost Spraying Systems Co. dosáhla v rámci své organizace prvotřídní kvality díky splnění požadavků normy ISO 9001:2015 pro systém řízení kvality a ISO 14001:2015 pro systém environmentálního managementu. Pro zařízení společnosti Spraying Systems Co. ve Spojených státech a v Evropě máme tyto certifikáty.

Země Zařízení Norma ISO PDF
USA Sídlo společnosti Spraying Systems Co ISO 9001:2015 Odkaz
USA Sídlo společnosti Spraying Systems Co ISO 14001:2015 Odkaz
Belgie Spraying Systems AutoJet Europe ISO 9001:2015 Odkaz
Belgie Spraying Systems AutoJet Europe ISO 14001:2015 Odkaz
Francie Spraying Systems AutoJet France ISO 9001:2015 Odkaz
Německo Spraying Systems Manufacturing Europe ISO 9001:2015 Odkaz

Společnost Spraying Systems Co. zavedla přísný a komplexní systém řízení kvality a ochrany životního prostředí v rámci všech svých obchodních procesů. Výroba průmyslových stříkacích produktů nejvyšší kvality je pro nás prioritou. Klíčem k dosažení trvale vysoké kvality je výroba a kontrola s přesnými tolerancemi. Naši zaměstnanci a počítačová automatizovaná obráběcí centra pomáhají zajistit nejvyšší konzistenci jednotlivých dílů. Kromě toho společnost Spraying Systems Co. navrhuje a vyrábí specializované obráběcí stroje pro mnoho obráběcích operací.

Ušetříte čas při prověřování a výběru dodavatelů, protože víte, že společnost Spraying Systems Co. je certifikována z hlediska kvality a životního prostředí.

Prohlášení o kvalitě a environmentální politice

Společnost Spraying Systems Co. se zavazuje dodávat výrobky, které uspokojí potřeby našich zákazníků v oblasti kvality a dodávek a zároveň chrání životní prostředí prostřednictvím:

  • Vytvoření a neustálé zlepšování našeho integrovaného systému řízení kvality a ochrany životního prostředí
  • Závazku plnit požadavky zákazníků, zákonné a regulační požadavky a předcházet znečišťování životního prostředí
  • Pravidelného přezkoumávání managementu za účelem vyhodnocování naší politiky a cílů v oblasti kvality a životního prostředí
  • Komunikace s interními i externími zainteresovanými stranami