Hållbarhetsbedömning

Lär dig att slösa mindre och minimera riskerna med en kostnadsfri bedömning*

Fyll i formuläret för att begära en hållbarhetsbedömning.

Bjud in vårt expertteam till din anläggning för att utvärdera din kylning, beläggning, rengöring, torkning, blandning eller annan verksamhet. Vi kommer att hitta sätt att:

  • Minska användningen av vatten, kemikalier och energi
  • Minska skrot och avfall
  • Förbättra arbetarnas säkerhet

HUR DET FUNGERAR

  • Visa intresse!
  • Fyll i frågeformuläret inför bedömningen: prioritera områden av intresse och dela med dig av information om din verksamhet
  • Planera en förhandsbedömning: fördjupa dig i logistik och detaljer för att maximera effektiviteten och minimera störningar under bedömningen
  • Planera hållbarhetsbedömningen: bedömningen kan vara olika lång - i genomsnitt två dagar
  • Resultat av hållbarhetsbedömningen: omfattande rapport som levereras tre till fyra veckor efter bedömningen. Innehåller rekommendationer för att minska avfallet och förbättra säkerheten, prognoser för avkastning på investerat kapital och en genomförandeplan

*Hållbarhetsbedömningen är kostnadsfri med undantag för reseersättning och en nominell dagsavgift för bedömningsteamet.