globe Menu Search
Tapaustutkimus

Suuttimien vaihtaminen säästää jätevoimalassa 100 000 euroa vuodessa


Gas cooling injector drawing

25

Heinä 19Uudessa Englannissa sijaitseva jätteenpolttolaitos halusi vähentää kalliin paineilman ja huollon tarvetta suihkutuskuivaimen absorbaattorissa. SDA-torniin ruiskutettu vaikeasti ruiskutettava kalkkiliete puhdistaa happoa ja muita epäpuhtauksia laitoksen pakokaasuvirrasta. Aiemmin käytetyt kaksoissuuttimella varustetut suuttimet kuluttivat paljon paineilmaa. Suuttimien tiheä huolto oli myös ongelma. Kaksi huoltotyöntekijää käytti päivittäin jopa kolme tuntia siihen vaikeaan ja vaaralliseen prosessiin, jossa suuttimiin jatkuvasti kertynyttä kuivunutta lietettä poistettiin.

AutoJet®-kaasujäähdytysjärjestelmä

Spraying Systems Co. ratkaisi tehtaan ongelmat CFD-analyysin (Computational Fluid Dynamics) ja FloMax®-parranestosuuttimien avulla. CFD-mallin luominen SDA-tornista antoi paremman käsityksen tornin läpi kulkevasta kaasuvirtauksesta, jotta suuttimien suuttimien suuttimien suorituskyky voitiin optimoida. SDA:ssa ennustetun ilmavirran perusteella neljä FloMax® suuttimen suuttimet suunniteltiin tuottamaan tarkka pisarakoko, jota tarvitaan kalkin käytön ja kuivuuden optimoimiseksi ja samalla paineilman käytön minimoimiseksi. CFD-mallilla määritettiin myös oikea asennuskohta suuttimille, jotka asennettiin 34,1 metriä 45,7 metriä korkean SDA:n pohjan yläpuolelle 1,2 metrin pituisilla suuttimilla, jotka ruiskuttavat tietyissä kulmissa. FloMax®-ilmakorkkien ansiosta suuttimiin ei ole enää kerääntynyt kerrostumia, joten suuttimien päivittäistä huoltoa ei enää tarvita.

Tulos

Vaihtaminen FloMax®-suutinlinsseihin vähensi kalkkilietteen ruiskutukseen käytettävää paineilmaa 1147 Nm3/h. Tämän ansiosta laitoksen käyttäjät pystyivät sulkemaan 200 hv:n kompressorin, joka oli tarkoitettu aiempaan ruiskutusjärjestelmään, ja säästivät noin 70 000 euroa vuodessa. Kun tähän lisätään suuttimien päivittäisten huoltokustannusten 43 800 euron vuotuiset säästöt, takaisinmaksuaika oli 15 kuukautta. Lisäksi huoltohenkilöstön turvallisuusongelmat vähenivät huomattavasti. Kestävän kehityksen näkökulmasta päästöjen noudattamisaste on parantunut huomattavasti, ja 200 hevosvoiman kompressorin sammuttaminen on vähentänyt energiankulutusta merkittävästi.