Sovellukset

kaasunjäähdytys ja päästöhallinta


Tehokas kaasulämpötilan, kaasutilavuuden, ja/tai kosteuden hallinta mahdollistaa päästöjen pysymisen hallittavalla tasolla. Näin vältytään sähkösuotimen (ESP) ylikuormitukselta ja prosesilaitteiston rikkoontumiselta. Prosesilaitteston kastuminen ja lietteen kertyminen vähenee, ja säästetään energiakuluissa. Luota Spraying Systems Co.:n tietotaitoon, kun prosessisi vaatii kehittämistä. Meillä on käytettävänä resursitt, joilla voit simuloida prosessiolosuhteita, lisäksi kattava tuotetarjonta mahdollistaa oikean ratkaisun, joka todistetusti toimii.

petrochemical plant at night lit up with lights

Öljynjalostus- & petrokemianteollisuuden prosessit

Energia, Sementinvalmistus, Metalliteollisuus, Kemianteollisuus ja muut vastaavat käyttökohteet

  • Kaasunjäähdytys ennen pussi- tai sähkösuodatinta (ESP)
  • Kanavajäähdytys
  • NOx -tason hallinta
  • SO2 -poisto
  • Kuiva ja puolikuiva kaasupesu
  • Terminen hapetin
  • Lietteen ruiskutus/injektointi jätteenpolttolaitoksilla (Waste-To-Energy Plant)
  • Suunnittelemattomien tuontakokatkojen välttäminen terästehtaalla
  • Öljyn ruiskutus kaasuvirtaukseen etyleenitehtaalla
Kaasunjäähdytys ja päästöhallinta käyttäjäkertomuksia. Katso Case Studyja
Miten löytyy oikea ratkaisu käyttökohteeseen?   Ota yhteyttä