globe Menu Search
Případová studie

Balírna potravin ročně ušetří více než 130 000 eur díky automatizovanému sprejovému systému


Cheese packing spray system

25

Čvc 19Společnost zabývající se balením sýrů používala k zaplavení bloků sýra na dopravníku inhibitorem plísní hydraulické rozprašovací trysky. Pokrytí bloků bylo nestejnoměrné a způsobovalo problémy s kvalitou sýru. Trysky navíc stříkaly nepřetržitě a pokrývaly sýr i plochy mezi bloky. Docházelo ke značnému plýtvání inhibitoru plísní a přestřikování způsobovalo problémy s údržbou a bezpečností.

Systém AutoJet pro aplikaci alkoholu

K nanášení inhibitoru plísní na bloky sýra společnost nyní  využívá automatický sprejový systém AutoJet®. Tento systém, vybavený čtyřmi elektricky ovládanými sprejovými tryskami PulsaJet® řízenými modulární řídící jednotkou AutoJet® F1850+, dávkuje na každý blok sýra správné množství inhibitoru plísní s minimálním plýtváním. Pomocí systému přesného řízení střiku Precision Spray Control (PSC) systém automaticky upravuje průtok v závislosti na rychlosti linky, aby se zabránilo aplikaci nadměrného nebo nedostatečného množství inhibitoru plísní. Systém rovněž využívá fotoelektrický senzor k řízení trysek tak, aby stříkaly pouze v případě přítomnosti sýra.

Výsledek

Použití automatického sprejového systému AutoJet® zajišťuje rovnoměrné pokrytí bloků sýra přesně požadovaným množstvím inhibitoru plísní. Inhibitor plísní se aplikuje pouze tehdy, když je ve sprejové stanici detekován sýr. Eliminace přestřiků vedla k 60% snížení spotřeby inhibitoru plísní, 75% zkrácení doby údržby a bezpečnějšímu pracovnímu prostředí. Náklady na systém byly pokryty za méně než dva měsíce a společnost ročně ušetří více než 130 000 EUR.