Grunderna för sprutning

Sprutmönster


Typ och form av spray från ett munstycke kan avgöra hur effektiv och ändamålsenlig din sprutning är. Lär dig alla skillnader här och ta reda på vilket sprutmönster som är bäst för din tillämpning.

stainless steel FullJet full cone nozzle spraying water

Full Cone

Fullkoniska munstycken ger ett fast konformat sprutmönster med ett runt slagfält

flat spray nozzle spraying water

Platt spray

Platta sprutmunstycken ger ett platt sprutmönster. Munstycken med fast stråle ingår i denna grupp.

WhirlJet hollow cone nozzle spraying water

Hollow Cone

Hollow cone-munstycken ger ett ihåligt konmönster med ett ringformat slagområde.

brass fine spray FogJet nozzle spraying water

Fin spray

Munstycken för finsprutning producerar mycket små droppar och ger en mycket fin spray enbart med hjälp av vätsketryck - ingen tryckluft behövs.

four air atomizing nozzles spraying water

Luftförstoftning

Luftfördelande sprutmunstycken (även kallade tvåvätskemunstycken) producerar finfördelade sprutor med hjälp av tryckluft.

Har du en specifik fråga till våra experter på sprutteknik? Kontakta oss