ISO-certifierade system för kvalitets- och miljöledning

Bureau Veritas Certification, Dekra, TÜV och andra oberoende certifieringsföretag har certifierat att Spraying Systems Co. har uppnått kvalitet i världsklass inom vår organisation genom att uppfylla kraven i standarden ISO 9001:2015 för kvalitetsledningssystem och ISO 14001:2015 för miljöledningssystem. Vi har följande certifikat för Spraying Systems Co:s anläggningar i USA och Europa.

Land Anläggning ISO-standard PDF
USA Spraying Systems Co. huvudkontor ISO 9001:2015 Länk
USA Spraying Systems Co. huvudkontor ISO 14001:2015 Länk
Belgien Spraying Systems AutoJet Europe ISO 9001:2015 Länk
Belgien Sprutningssystem AutoJet Europe ISO 14001:2015 Länk
Frankrike Spritsystem AutoJet Frankrike ISO 9001:2015 Länk
Tyskland Sprutningssystem tillverkning Europa ISO 9001:2015 Länk

Spraying Systems Co. har infört ett strikt och omfattande kvalitets- och miljöledningssystem i alla våra affärsprocesser. Att producera industriella sprutprodukter av högsta kvalitet är en prioritet för oss. Nyckeln till att uppnå konstant hög kvalitet är att tillverka och inspektera enligt exakta toleranser. Våra anställda och datoriserade automatiserade bearbetningscentra bidrar till att säkerställa högsta möjliga konsistens från del till del. Dessutom konstruerar och bygger Spraying Systems Co. specialiserade verktygsmaskiner för många bearbetningsoperationer.

Du sparar tid i din leverantörsscreening och ditt leverantörsval när du vet att Spraying Systems Co. är kvalitets- och miljöcertifierad.

Uttalande om kvalitets- och miljöpolicy

Spraying Systems Co. har åtagit sig att tillhandahålla produkter som uppfyller våra kunders behov av kvalitet och leverans samtidigt som miljön skyddas genom:

  • Skapande och kontinuerlig förbättring av vårt integrerade kvalitets- och miljöledningssystem
  • Åtagande att uppfylla kundernas, lagstadgade och föreskrivna krav och att förebygga föroreningar
  • Regelbundna ledningsöversyner för att utvärdera vår kvalitets- och miljöpolicy och våra mål
  • Kommunikation med både interna och externa berörda parter