globe Menu Search
Případová studie

Výrobce vláknocementových obkladů snižuje spotřebu pryskyřičných nátěrů pomocí automatizovaného sprejového systému


Cement floor

22

Srp 19Celosvětový výrobce vláknocementových stavebních výrobků potřeboval aplikovat patentovaný pryskyřičný nátěr na obkladové desky, aby se usnadnil proces sušení. Předchozí sprejový systém, který postrádal řídicí jednotku, měl za následek nekonzistentní nástřik a znečištění přestřiky. Vzhledem k tomu, že se desky vyráběly rychlostí, která se měnila až o 65 %, byla problémem i neschopnost systému automaticky upravovat průtok v závislosti na rychlosti linky.

Společnost požadovala řešení, které by přesně aplikovalo nátěr s minimálním přestřikem a odpadem. Tím by se snížily nároky na údržbu, čištění, odpadní materiál a s tím spojené pracovní hodiny. Dosažení těchto cílů a zároveň možnost provádět změny rychlosti linky a výrobních plánů za chodu bez nutnosti výměny sprejových trysek bylo rovněž prvořadé.

Systém pro nanášení pryskyřic AutoJet®

Společnost zakoupila náš systém pro nanášení pryskyřičných nátěrů AutoJet®. Ten zahrnuje sprejový systém AutoJet E1850+, uzavřený tryskový rám PulsaJet® vybavený šesti elektricky ovládanými sprejovými tryskami PulsaJet®AA10000AUH-104210 a koncovými tryskami UniJet® PWMD. Před vstupem do sušárny jsou obkladové desky dopravovány pod tryskový rám o šířce 1676 mm a nastříkány pryskyřičným nátěrem z výšky 216 mm. Používáme průtok v rozmezí 1,5 až 7,5 l/hod na trysku.

Systém AutoJet® nabízí přesné řízení střiku (PSC), které zajišťuje přesné a rovnoměrné umístění nátěru pryskyřicí. Toho všeho je dosaženo s minimálním odpadem – a to i při rychlostech linky od 90 do 150 m/min. Schopnost dosahovat širokého rozsahu průtoků eliminuje nutnost měnit nastavení střiku během výroby.

Výsledek

Sprejový systém AutoJet® E1850+ přinesl během prvních čtyř měsíců provozu výrazné úspory nákladů. Snížil spotřebu drahého pryskyřičného nátěru a nutnost čištění přestřiku. Navíc díky lepší konzistenci kvality vznikalo méně odpadu a odpadla nutnost jeho odvozu. Technologie přesného řízení střiku PSC navíc odstranila obavy ohledně rychlosti průtoku.

Úspěch systému vedl výrobce vláknocementu k plánovaným ročním úsporám ve výši 80 000 EUR. To se promítlo do doby návratnosti investice kratší než tři měsíce. To také vedlo k tomu, že společnost schválila kapitálové výdaje na 12 dalších systémů pro podobné využití v ostatních závodech.

Zjistěte, jak můžeme zefektivnit váš sprejový provoz.