globe Menu Search
Případová studie

Výrobce pneumatik ušetří díky novému sušicímu systému více než 20 000 eur ročně


Tire Manufacturer Saves More Than 20K

29

Čvc 19Společnost Industrial Levorin, brazilský výrobce pneumatik, potřebovala vysušit vytlačované duše motocyklových pneumatik po jejich vyjmutí z chladicí lázně. Používaly se vzduchové nože a lisované trubky, ale tato řešení byla hlučná, špatně sušila a spotřebovávala velké množství stlačeného vzduchu.

Dmychadlový systém AutoJet®

Řešení společnosti Spraying Systems Co. se skládalo ze dvou 305mm vzduchových nožů WindJet® poháněných jedním dmychadlem o výkonu 10 HP. Vzduchové nože jsou umístěny přímo nad a pod vytlačovací linkou, tedy hned poté, co trubky opustí ponornou lázeň. Další vzduchové trysky na ohebných trubkách jsou umístěny na okrajích vnitřních trubek, aby bylo zajištěno úplné vysušení. Systém WindJet® využívá regenerativní dmychadlo s nízkou hlučností a nízkými nároky na údržbu, které je mimořádně energeticky účinné. Vzduchové nože dodávají čisté, suché proudy vzduchu o vysoké rychlosti, které vysušují vnitřní trubky před dalším zpracováním.

Výsledek

Účinnost sušení systému WindJet® je mnohem vyšší než u dříve používaného systému a snížila se i hlučnost. Před instalací balíčku vzduchových nožů WindJet® vydávala společnost Industrial Levorin ročně 31 400 EUR za stlačený vzduch. Roční provozní výdaje na systém WindJet® činí jen něco málo přes 9000 eur, což představuje roční úsporu více než 22000 eur. Úspora provozních nákladů přinesla návratnost nového systému necelý jeden rok.