Spraying Systems Co. Уведомление за поверителност и бисквитки

Известието по-долу представлява резюме на политиката за поверителност на Spraying Systems, което е достъпно при обикновено запитване на адрес [email protected]

Spraying Systems Co. ("Spraying Systems") иска да знаете как събира и използва Вашите Лични данни в съответствие с приложимото законодателство за защита на данните във Вашия регион, като например Общия регламент за защита на данните (ОРЗД, Регламент на ЕС 2016/279).
Също така, като взаимодействате със Spraying Systems чрез нейния(ите) уебсайт(и) или чрез всяка друга електронна или конвенционална комуникация, можете да се съгласите с използването на Вашите Лични данни, както е описано в това известие и в нашата политика за поверителност.
Накрая, това известие също така очертава политиката на Spraying Systems Co. по отношение на използването на бисквитки и други техники за проследяване в интернет

Събрана информация

Събираме информация, която ни позволява да Ви идентифицираме, както и данни, когато създавате акаунт на уебсайта на Spraying Systems или данни за покупка, когато правите поръчка на продукти на Spraying Systems.

Използване на данните

Spraying Systems е разработила процеси за управление на събирането, обработката, използването и сигурността на Вашите лични данни и за предоставяне на разрешение за достъп до тях на други лица в рамките на Spraying Systems, когато това е необходимо за изпълнение на техните работни функции. Spraying Systems ще използва Вашите Лични данни само за улесняване, изпълнение и подпомагане на покупката и използването на стоки и услуги на Spraying Systems.
Spraying Systems ще споделя Вашите Лични данни само с избрани трети страни, които изпълняват роля в бизнес процесите на Spraying Systems. Spraying Systems никога няма да продава или разкрива Вашите Лични данни за други цели.

Вашите права

Във връзка с обработката на личните им данни жителите на ЕС имат право да поискат от Spraying Systems достъп, коригиране, изтриване, ограничаване на използването, възражение срещу директен маркетинг и профилиране, както е посочено в ОРЗД и както е описано подробно в пълната версия на нашата Политика за поверителност.
По всяко време можете да упражните правата си на поверителност спрямо Spraying Systems, като изпратите препоръчано писмо с доказателство за самоличност до Spraying Systems Europe BV, Buchtenstraat 12, 9051 Sint-Denijs-Westrem (B), на вниманието на Длъжностното лице по защита на данните, или по електронна поща на адрес [email protected]

Сигурност на данните и задържане

Сигурността и безопасността на вашите Данни е основен приоритет на Spraying Systems. Spraying Systems прилага технически, административни и физически мерки за сигурност, предназначени да защитават Вашите Лични данни от неоторизиран достъп, разкриване или промяна, в съответствие с приложимото във Вашия регион законодателство. Ние прилагаме нашата корпоративна политика за съхранение на данни.

Процедура за нарушаване на сигурността на данните

В случай на нарушаване на сигурността, свързано с европейски Лични данни, Spraying Systems ще приложи своята предварително установена процедура за нарушаване на сигурността на данните, която може да включва предоставяне на писмено уведомление на националния орган за защита на данните (ОЗД) в рамките на 72 часа от нарушението, като стриктно спазва насоките на GDPR на ЕС.

Техники за проследяване в интернет

Spraying Systems използва "бисквитки", за да подобри функционалността на своя(ите) уебсайт(и) и ефективността на вашето сърфиране. Spraying Systems също така използва бисквитки, когато се регистрирате на неговия(те) уебсайт(и) с цел събиране на информация за контакт. Бисквитките на трети страни се използват най-често за целите на анализа на уебсайта и рекламата. Можете да се откажете от получаването на "бисквитки" от уебсайта(ите) на Spraying Systems или от доставчиците на трети страни, преди да започнете да сърфирате в нашия уебсайт. Spraying Systems използва уеб маяци, проследяващи пиксели или бисквитки в комбинация с инструменти за показване на реклами на сайтовете, които посещавате.

Управление на бисквитките

Когато посещавате нашите уебсайтове за първи път, ще бъдете подканени да приемете бисквитки. Имате възможност да получите достъп до нашата Политика за поверителност, преди да направите това, и можете да изберете да не приемате нашите бисквитки. Продължаването на посещението ви на нашия уебсайт, без да адаптирате настройките си за бисквитките, означава одобрение на бисквитките.

Промени в Политиката за поверителност и бисквитките на Spraying Systems

Spraying Systems си запазва правото да променя или допълва своята Политика за поверителност, когато сметне за необходимо, за да се съобрази с промените в технологиите, промишлената практика и правните или регулаторните промени.

Това уведомление за поверителност е последно актуализирано на 15 февруари 2021 г.