Tillämpningar

Torkning och avblåsning


Öppna rör eller rör med borrade hål eller slitsar kan slösa tiotusentals dollar per år på tryckluft. Spraying Systems Co. har den expertis du behöver för att optimera dina torknings- och avblåsningsapplikationer. Våra WindJet®-blåsluft- och tryckluftsprodukter bidrar till att minska driftskostnader och buller, förbättra arbetarnas säkerhet och ge mer exakt och repeterbar torkning och avblåsning.

bread loaves on a conveyor

Bearbetning av livsmedel och drycker

worker hands in a metal processing plant

Bearbetning och tillverkning av metall

  • Blåsning av vätska från stålband under galvanisering
  • Avlägsnande av skräp från metallband före upprullning
  • Torkning av metallburkar
  • Avlägsna metallspån och rester av skärvätskor från den färdiga produkten
Användarberättelser om torkning och avblåsning Visa fallstudier
Kontakta oss för att hitta rätt lösning för din tillämpning. Prata med en expert