toepassingen

Zwavel verbranding


Bij het produceren van zwavelzuur wordt gesmolten en/of afgewerkte zwavel in ovens gesproeid. Onze deskundigen helpen u graag bij het selecteren van geschikte sproeiers en spray injectors.

Als niet de juiste zwaveldruppelgrootte wordt bereikt en de juiste temperatuur wordt gehandhaafd, kunnen problemen ontstaan die de productie verlagen en het rendement van de oven verminderen

  • Verdamping en verbranding kunnen in het gedrang komen
  • Er kan ophoping en schade aan de installatie ontstaan.
  • Spray Injectors kunnen verstoppen, waardoor de onderhoudstijd drastisch toeneemt

Met onze geavanceerde sproeitechnologie kunnen wij uw efficiëntie verbeteren:

  • Door tientallen jaren van onderzoek en testen hebben wij ongeëvenaarde gegevens over druppelgrootte verzameld
  • Met onze diensten op het gebied van computermodellen kunnen wij de prestaties van zwavelpistolen valideren om problemen zoals carry-over en wandbevochtiging op te lossen - nog vóór de aankoop.
  • Wij bieden een breed scala van hydraulische en luchtverstuivingspistolen voor het verstuiven van zowel gesmolten zwavel als afgewerkte zuren.
  • Wij hebben een bewezen staat van dienst.
Injector with BA WhirlJet nozzle

BA WhirlJet® Zwavelpistolen

Al tientallen jaren de norm in de industrie, die de exacte druppelgrootte en druppelverdeling produceert die nodig zijn voor volledige verdamping en efficiënte verbranding - dag in dag uit. Er zijn concurrerende pistolen met een gelijkaardig uiterlijk verkrijgbaar, maar zij slagen er niet in de strakke druppelgroottecontrole en de prestatieconsistentie van de BA WhirlJet® pistolen te evenaren.

Injector with CBA WhirlJet nozzle

NIEUW! CBA WhirlJet® Zwavelpistolen

Biedt nauwkeurige prestaties met minder verstoppingen. Een uniek ontwerp houdt de temperatuur van de zwavel constant terwijl hij door het pistool gaat -- zelfs wanneer het debiet verandert. Dit voorkomt verstopping van het mondstuk, veroorzaakt wanneer de temperatuur van de zwavel buiten het optimale bereik valt.

Injector with FloMax nozzle

FloMax® zwavelpistolen met twee vloeistoffen

Ideaal voor gebruik in installaties met afgewerkte zuren. FloMax® pistolen produceren gelijkmatig kleine druppeltjes die zorgen voor een betere afbraak en een kleiner risico van versleping. Een uniek drietrapsverstuivingsproces produceert een D32-druppelgrootte die 34% kleiner is dan bij andere twee-fluïdaalpistolen, en gebruikt 20% minder lucht.

Aanvullende spuittechnologie voor de productie van zwavelzuur:

  • Uniforme verdeling (UD) FullJet®-spuitkoppen voor rookgaswassing
  • PTFE SpiralJet® Nozzles met volle kegel voor entrainmentsproeiers
  • FlatJet® Nozzles voor het reinigen van filterdoeken

Neem contact op met uw plaatselijke vertegenwoordigervoor meer informatie.

Neem contact met ons op om de juiste oplossing voor uw toepassing te vinden. Talk to an expert