приложения

Охлаждане и кондициониране на газ


Ефективният контрол на температурата, обема и/или влажността на газа позволява да се избегнат прекомерни нива на емисии, престой поради претоварване на ESP, намалена ефективност, повреда на оборудването надолу по веригата, навлажняване и натрупване на утайки, както и повишени разходи за енергия. Разчитайте на Spraying Systems Co. за експертния опит, от който се нуждаете, за да подобрите процеса си. Разполагаме с ресурсите, необходими за симулиране на вашите работни условия, както и с широка продуктова гама и доказан успех

petrochemical plant at night lit up with lights

Рафиниране и нефтохимическа преработка

Потребителски истории за охлаждане и кондициониране на газ Преглед на казуси
Свържете се с нас, за да намерите правилното решение за вашето приложение. Обърнете се към експерт