приложения

Охлаждане с въздушна мъгла


Когато процесът на охлаждане изисква малки капки, решенията за охлаждане с въздушна мъгла от Spraying Systems Co. осигуряват ефективност.

brass spray nozzles for continuous casting application

Непрекъснато охлаждане на отливките с въздушна мъгла

Нашите решения за охлаждане на непрекъснато леене с въздушна мъгла са специално проектирани за високоефективно вторично охлаждане в леярната.

- Високи скорости на топлопренасяне се постигат с помощта на патентована технология за разпръскване
- Предлага сеголямо разнообразие от конфигурации на дюзи и модели на разпръскване
- Лесната подмяна на накрайници и тръби свежда до минимум времето за престой при възникване на повреди

NCJ CasterJet

Дюзи NCJ CasterJet®

Дюзите NCJ CasterJet позволяват по-добър пренос на топлина при охлаждане на леярските плочи.

- Уникалният процес на пулверизиране повишава ефективността на смесването и изисква по-малко сгъстен въздух и вода
- Използването може да намали размера или броя на компресорите, необходими за линиите за леярски плочи
- Коефициентът на намаляване на оборотите 25:1 позволява използването на по-ниски дебити без загуба на производителност
- Широкият работен диапазон и постоянният размер на капките в цялата схема на разпръскване позволяват повече вариации в скоростта на линията и класовете стомана

Свържете се с нас, за да намерите правилното решение за вашето приложение. Обърнете се към експерт