приложения

Охлаждане на твърди вещества


Ефективните методи за охлаждане на твърдите вещества оказват влияние върху целия процес. Разчитайте на Spraying Systems Co. за широка гама от дюзи и хедери, предназначени за оптимизиране на тази операция във всяка индустрия. Нашите дюзи с пълен конус, с правоъгълна форма на пръскане, с овална форма на пръскане и с плоска форма на пръскане осигуряват равномерно покритие в широк диапазон от дебити и налягания

Потребителски истории за охлаждане на твърди вещества Преглед на казуси
Свържете се с нас, за да намерите правилното решение за вашето приложение. Обърнете се към експерт