приложения

контрол на вредните вещества


Стоманодобивните, циментодобивните, електродобивните, морските DeNox, дизеловите двигатели и други промишлени предприятия разчитат на Spraying Systems Co. за решения за контрол на NOx. Прецизното впръскване на разтвор на карбамид или амоняк изисква експертни познания за размера на капките, разпределението, скоростта, ъгъла на разпръскване и посоката на разпръскване, както и обширна продуктова линия, а ние предлагаме всичко това. Всъщност разполагаме с най-големия избор от дюзи в индустрията и с уникални възможности за проектиране и изработка на инжектори, както и с автоматизирани системи, предназначени само за контрол на NOx, и възможности за моделиране на процеси за потвърждаване на ефективността още във фазата на проектиране.

Свържете се с нас, за да намерите правилното решение за вашето приложение. Обърнете се към експерт