aplikácie

kontrola nox


Oceliarske, cementárske, energetické, námorné DeNox, dieselové motory a ďalšie priemyselné závody sa spoliehajú na Spraying Systems Co. pri riešeniach na kontrolu NOx. Presné vstrekovanie roztoku močoviny alebo amoniaku si vyžaduje odborné znalosti o veľkosti kvapiek, distribúcii, rýchlosti, uhle rozstreku a smere rozstreku, ako aj rozsiahly sortiment výrobkov, a to všetko ponúkame. V skutočnosti máme najväčší výber trysiek v odvetví a jedinečné možnosti na navrhovanie a výrobu vstrekovačov, ako aj automatizované systémy určené len na kontrolu NOx a možnosti modelovania procesov na overenie výkonu ešte vo fáze návrhu.

Kontaktujte nás a nájdite správne riešenie pre vašu aplikáciu. Obráťte sa na odborníka