приложения

Душове за целулоза и хартия


Производителите на хартия се обръщат към Spraying Systems Co. за всички душове, дюзи и други технологии за пръскане, необходими за редица операции - от мокрия до сухия край на машината за хартия.

Свържете се с нас, за да намерите правилното решение за вашето приложение. Обърнете се към експерт