приложения

Охлаждане на ролките


Нашите експерти могат да ви помогнат да подобрите последователността на охлаждане на валовете и да идентифицирате/решите бързо свързаните с това проблеми във вашия стан за горещо валцуване.

roll cooling header

Решения за охлаждане на ролки

Предлагаме продукти и услуги, които помагат за оптимизиране на процеса на охлаждане на валовете.

  • Анализът на схемата на пръскане и разположението на хедърите в стойката за валци и около валците помага за оптимизиране на ефективността на охлаждането.

  • Главите за охлаждане на ролките осигуряват равномерно охлаждане на цялата ролка.

  • Дюзите осигуряват ефективно охлаждане и правилно подравняване.

Дюзи VeeJet® с опашка

  • отклонението с 15° от оста на лястовича опашка гарантира, че съседните модели на пръскане не си пречат.

  • Моделът XT предлага по-дебел пръскащ отпечатък и още по-голяма ефективност на охлаждането.

  • Предлагат семодели с вградени филтри за приложения с проблеми със запушването.

Свържете се с нас, за да намерите правилното решение за вашето приложение Обърнете се към експерт