aplikácie

Sušenie rozprašovaním


Výkonnosť rozprašovacej sušičky do značnej miery závisí od rozprašovacích suchých dýz. Spolupráca so spoločnosťou s odbornými znalosťami v oblasti technológie sušenia rozprašovaním, osvedčenými skúsenosťami a rozsiahlym sortimentom výrobkov zaručuje, že dýza bude poskytovať presný výkon požadovaný pre vaše výrobky. Spoločnosť Spraying Systems Co. je jediným výrobcom, ktorý spĺňa tieto kritériá

food processing plant with baked goods on conveyor

Spracovanie potravín

Dairy production

Mliečne výrobky

  • Kaše s vysokým obsahom pevných látok, ako je mlieko a srvátka
  • Dojčenská výživa
test tubes filled with colored water

Chemické spracovanie

  • Mydlá a detergenty
  • Farbivá a pigmenty
  • Hnojivá
  • Jemné chemikálie
Pharmaceutical manufacturing

Farmaceutická výroba

  • Farmaceutické výrobky
  • Vitamíny
  • Nutraceutiká
Kontaktujte nás a nájdite správne riešenie pre vašu aplikáciu. Obráťte sa na odborníka