Reduce use, consumption, waste and risk Ways to operate more sustainably

Reduce use, consumption, waste and risk Ways to operate more sustainably

Improving operating sustainability is good for the environment, workers and the bottom line. Making incremental gains may be easier than you think.
 

Er zijn veel veranderingen mogelijk die geen invloed hebben op de kwaliteit van uw proces/product en die kunnen worden doorgevoerd zonder de productie te beïnvloeden. Hier zijn slechts enkele strategieën om te overwegen.

WATER- EN ENERGIEVERBRUIK VERMINDEREN

Er zijn drie, eenvoudige stappen die de meeste fabrikanten kunnen nemen om het waterverbruik te verminderen. Deze stappen worden vaak over het hoofd gezien, omdat het besparingspotentieel meestal niet voor de hand ligt. Maar, het kan dramatisch zijn. Wij hebben fabrikanten geholpen miljoenen liters water te besparen. Wanneer het waterverbruik daalt, daalt ook het energieverbruik, vooral als het water verwarmd wordt. En als u minder water gebruikt, produceert u natuurlijk ook minder afvalwater.

Drie verrassende eenvoudige manieren om het waterverbruik drastisch te verminderen, Witboek 116 (PDF)

HET GEBRUIK VAN CHEMICALIËN/COATING VERMINDEREN

Het nauwkeurig aanbrengen van coatings en smeermiddelen op producten en apparatuur kan een enorme uitdaging zijn. Voor veel verwerkers horen een inconsistente toepassing en een rommelige werkomgeving er gewoon bij. De nieuwe Precision Spray Control (PSC) technologie kan deze problemen en nog veel meer uit de wereld helpen
  • Bespaar tot 70% op dure coatings door overspray te voorkomen en alleen te spuiten wanneer het doel zich in de juiste positie bevindt
  • Verbeter de veiligheid door nevelvorming tot een minimum te beperken. Uitglijgevaar en verontreinigende stoffen in de lucht kunnen drastisch worden verminderd
Kijk: Precisie-spuitbesturing

AFVAL & SCHROOT VERMINDEREN

Bij sommige bewerkingen is het gemakkelijk de oorzaak van de hoge uitval vast te stellen. Bij coatingprocessen bijvoorbeeld is het vrij duidelijk dat de bakwaren er niet goed uitzien omdat er te veel chocolade op is aangebracht, of dat de producten niet uit de vormen of pannen komen omdat er te weinig olie op is aangebracht. Bij andere processen, zoals koelen, wassen, sproeidrogen en gasconditioneren, is het echter veel moeilijker om de bron van het probleem vast te stellen.

Bij bewerkingen met sproeitechnologie kunnen licht versleten sproeikoppen, verstopte sproeikoppen of sproeikoppen van de verkeerde grootte de boosdoener zijn. Maar omdat sproeikoppen klein zijn en niet altijd in het zicht zitten, staan zij bij het opsporen van problemen misschien niet bovenaan de lijst. Zelfs wanneer de sproeiers zichtbaar zijn en bevredigend lijken, wil dat nog niet zeggen dat u de gewenste prestaties krijgt. Kleine veranderingen in de sproeierwerking zullen met het menselijk oog niet te zien zijn. U moet het debiet, de spuitdruk, het volume en nog meer controleren om te bepalen of de prestaties van de sproeier achteruitgegaan zijn. Zoals bij elk precisie-onderdeel, slijten sproeiers na verloop van tijd.

Problemen met de sproeierprestaties opsporen

DE VEILIGHEIDSRISICO'S OP HET WERK TE VERMINDEREN

Als werknemers tijdens het schoonmaken blootgesteld worden aan agressieve chemicaliën, brengt dat hun gezondheid en veiligheid in gevaar. PBM's kunnen helpen om het risico te beperken. Maar waarom zou u überhaupt veranderingen aanbrengen? De nieuwe technologie van de on-site generatie maakt het voor fabrikanten mogelijk om te reinigen en te ontsmetten zonder agressieve chemicaliën te gebruiken. Het Klarion™ Systeem produceert een krachtige reiniger en ontsmetter on-site en on-demand. De oplossingen zijn even doeltreffend als traditionele chemicaliën, maar zijn niet-irriterend voor ogen en huid en vrij van geurstoffen. De oplossingen hoeven niet verdund te worden en zijn zo veilig in gebruik dat er geen persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) nodig zijn.

Meer over het Klarion™ Systeem en hoe het de veiligheid van de werknemers kan verbeteren

Gevalstudies over duurzaamheid