globe Menu Zoeken
Sproeianalyse

Waarom druppelgrootteverdeling belangrijk is voor (bijna) elke toepassing


28

Aug 20Wij weten nu dat de druppelgrootteverdelingvan een spuitdop van cruciaal belang is voor de toepassing waarvoor hij gebruikt wordt - maar, waarom? Waarom is het bereik van de druppelgrootte van een spuitdop van belang? Laten we eens naar een paar voorbeelden kijken

  1. Bij het sproeien van bestrijdingsmiddelen voor de landbouw moeten de druppels klein genoeg zijn om het gewas volledig te bedekken, maar niet zo klein dat de druppels de lucht in drijven en het milieu schade toebrengen
  2. Bij farmaceutisch spuiten moeten de druppels groot genoeg zijn om de tabletten volledig te bedekken, maar niet zo groot dat er te veel product verspild wordt door te veel spuiten
  3. In sanitaire toepassingen moeten de druppels klein genoeg zijn om snel te verdampen zonder aan oppervlakken te kleven, maar niet zo klein dat ze te snel verdampen en niet goed ontsmetten

Het is dus duidelijk dat de druppelgrootte van een spuitdop belangrijk is. Om verschillende redenen. Afhankelijk van de toepassing. Omdat de druppelgrootte zo kritisch is, is het ook belangrijk om de factoren te begrijpen die de druppelgrootteverdeling van een spuitdop beïnvloeden

Factoren die de gegevens over de druppelgrootte beïnvloeden

Verreweg de belangrijkste factor die de druppelgrootte beïnvloedt, is de vloeistof die gespoten wordt. Afhankelijk van de viscositeit en de kenmerken van de vloeistof kan de druppelgrootte sterk variëren. Omdat viscositeit en oppervlaktespanning de hoeveelheid energie verhogen die nodig is om de nevel te verstuiven, zal een toename van een van beide de druppelgrootte typisch doen toenemen. Indien de vloeistof viskeus is of de kenmerken ervan niet goed bekend zijn, raden wij een grondiger sproeianalyse aan.

Daarna is het type spuitdop een belangrijke factor voor de druppelgrootte van een nevel. Gewoonlijk hebben volle kegel spuitdoppen de grootste druppelgrootte, gevolgd door vlakke spuitdoppen en dan holle kegel spuitdoppen. Bovendien geven luchtondersteunde spuitdoppen zeer fijne druppels die kleiner van afmeting zijn dan hydraulische spuitdoppen

Tenslotte zijn de relaties tussen druppelgrootte en debiet, druk en spuithoek tamelijk rechtlijnig. Druppelgrootte en debiet staan in direct verband met elkaar, dus als het debiet wordt verhoogd, neemt de druppelgrootte toe (en omgekeerd). Druk en spuithoek zijn echter omgekeerd evenredig met de druppelgrootte. Dus, als de druk of de spuithoek wordt verhoogd, neemt de druppelgrootte van de spray af. Evenzo zal het verminderen van de druk of de spuithoek de druppelgrootte doen toenemen

Nu wij zowel het belang van de druppelgrootteverdeling van een spuitnevel begrijpen als de factoren die daarop van invloed zijn, zullen wij vervolgens bespreken hoe wij informatie over de druppelgrootte van een spuitdop of spuitnevel verkrijgen

Als u dieper op dit onderwerp wilt ingaan, neem dan contact met ons op of neem rechtstreeks contact met mij op via LinkedIn.