globe Menu Zoeken

Tips om uitdagende sproeiprocessen in raffinage en petrochemie aan te pakken


15

Okt 21Gaskoeling, chemie injectie, slurry backflush, schuim neerslaan, ontzwavelen, quenching, injectie van een neutraliserende amine, ... Er zijn talloze uitdagende sproeiprocessen in de petrochemische en raffinage-industrie. In deze blogpost overlopen we enkele van deze typische toepassingen en leggen we uit hoe we u kunnen helpen om uw proces te optimaliseren.

1. Optimalisering van “wash water” corrosiebeheersing in hydroprocessing units

Het wassen van chloriden uit de effluent damp is een typische uitdaging in de petrochemische en raffinage-industrie.

De meeste installaties maken gebruik van conventionele sproeiers of zelfs van quills zonder sproeier. In beide gevallen eindigt het grootste deel van het geïnjecteerde water op de wanden van de leiding en zal het ongelijk verdeeld de REAC binnen gaan.

BEST PRACTICE:

Een efficiënte wash water injectie maximaliseert het contactoppervlak van het geïnjecteerde water, wat het chloorwassend vermogen van de installatie maximaliseert. Het resultaat is een beter contact met de chlorides en een gelijkmatigere verdeling van het wash water door het leidingsysteem en de REAC-inlaten.

Met de FloMax® Hydrogen hebben we een twee-stof sproeier ontwikkeld welke een slipstream van waterstof gebruikt als secundaire stof voor de verneveling. De speciaal ontworpen en gepatenteerde sproeier is ontwikkeld voor gebruik in hydroprocessing units.

2. Neutraliserende amines, H2S scavanging & chemie injectie

Quills en convetionele sproeiers bieden niet de prestaties die u nodig heeft voor een effectieve werking van de geïnjecteerde amines, scavanger en/ of chemicaliën. Bovendien hebben ze hoge bedrijfskosten en veroorzaken ze frequent storingen.

Om deze problemen het hoofd te bieden hebben wij de FloMax® S01 stoomverstuiving retractable injector ontwikkeld.

Voordelen van de FloMax® S stoomverstuiving sproeier:

 • • Dankzij een meertraps vernevelingsproces worden zeer kleine druppels gevormd welke zorgdragen voor een effectieve verspreiding en vermenging van de vloeistof.
 • • De vloeistofverdeling in de processtroom wordt verbeterd dankzij een strikte controle over de druppelgrootte.
 • • Consistente injectiecapaciteit is verzekerd dankzij gecontroleerde verstuiving.
 • • Slijtagepunten worden geminimaliseerd en de levensduur van de sproeiers wordt verlengd dankzij een geoptimaliseerd inwendig ontwerp.
 • • Voldoet aan de meest veeleisende processen dankzij een breed aanbod van beschikbare materialen.

Voordelen van de FloMax® S01 retractable injector:

 • • Minimale installatie- en verwijdertijd van de injectoren beperkt handmatige arbeid.
 • • De injectoren kunnen gemakkelijk vanaf een loopbrug worden ingetrokken om de veiligheid van de werknemers te verbeteren.

3. Superieure menging en verneveling voor toortsolie, slurry backflush, quench en andere soortgelijke injectie processen

De OptiMax injector zorgt voor een snelle verdamping door een uniform sproeipatroon te produceren. Een uniek, gepatenteerd vernevelingsproces wordt gebruikt om stoom te mengen met de olie, koolwaterstoffen of chemicaliën. Voorafgaand aan de injectie zorgt dit proces voor een grondige vermenging van de stoom en de vloeistof. De gemengde vloeistof die de injector verlaat, bestaat uit kleine druppels in een uniform sproeipatroon.

Voordelen:

 • • De effectiviteit van de chemische reactie wordt geoptimaliseerd door een grondige menging van de vloeistof in een uniform sproeipatroon
 • • Snellere reactie in de processtroom door snelle verdamping van de koolwaterstof 
 • • Meer operationele flexibiliteit dankzij een betere beheersing van de druppelgrootte over een breed debietbereik
 • • Lange levensduur dankzij een duurzaam, betrouwbaar ontwerp
 • • Gebruikt beschikbare fabrieksstoom in plaats van dure perslucht – duurzaam en kostenbesparend 

4. Optimalisering van processen om uw efficiëntie- en duurzaamheidsdoelstellingen te halen

Onze grote selectie van fixed- en retractable spray injectors, lansen en quills staat tot uw beschikking om u te helpen uw doelen te bereiken in elk van deze petrochemische processen:

• Schuim neerslaan • Stoom quench • Toortsolie • Wash water • Slurry backflush • Regeneratorbypass
• Feed injection • Glycol / Chemicaliën injectie Gaskoeling or quenching • Tank mixing • De-Superheating  SNCR en SCR NOx regeling

Wij zijn bij uitstek geschikt om de toedieningsapparatuur te leveren als uw proces de toevoeging van een vloeistof of gas aan een processtroom vereist.  Deze apparatuur, vaak lansen, quills, spray injectors en guns genoemd, is van essentieel belang om de gewenste koeling, menging, wassing, bevochtiging, gasconditionering en/of chemische reactie te bewerkstelligen. Een storing in een van deze processen kan stroomafwaartse apparatuur beschadigen. Daarnaast kan het wandbevochtiging van leidingen, barsten van vuurvaste materialen, corrosie van de leidingen, voortijdige uitval van ovens/torens en ongeplande defecten veroorzaken.

5. Optimalisatie van selectie en plaatsing van sproeiers door middel van Spray Analysis & Research Service

Wij kunnen u helpen nieuwe manieren te ontdekken om vloeistoffen, koelgassen en sproeiers toe te passen. Ons spray laboratorium is uitgerust met “state of art” testapparatuur en modellerings technieken:

 • • Karakterisering van druppels in een sproeibeeld
 • • Vloeistofmechanica
 • • Spray Diagnose
 • • Prototyping
 • Computational Fluid Dynamics (CFD)
 • • Fluid Structure Interaction (FSI)

Onze ervaren ingenieurs, specialisten in sproeitechnologie, begrijpen wanneer ze kunnen vertrouwen op onze eigen gegevens of aanvullende tests in het lab moeten uitvoeren om het vereiste nauwkeurigheidsniveau te garanderen.

Als u meer wilt weten over hoe wij u kunnen helpen uw processen te optimaliseren, neem dan contact op met uw plaatselijke sproei-expert.