globe Menu Zoeken

Bestrijding van fijn stof: Hoe moderne sproeiertechnologie helpt de luchtverontreiniging in krachtcentrales onder controle te houden


28

Sep 20Klimaatbescherming is niet alleen een plaatselijke, maar een wereldwijde uitdaging, vooral wanneer het gaat om de controle van de luchtkwaliteit. Over de hele wereld moeten nieuwe technische oplossingen worden toegepast om aan de milieuveiligheidsnormen te voldoen. In deze miniserie concentreren wij ons op twee verschillende gevallen van maatregelen ter beheersing van de luchtkwaliteit in verbrandingsprocessen - stofonderdrukking in Sebalang (Indonesië) en DeNOx in Pisa (Italië).

Bestrijding van fijn stof in een kolencentrale

Momenteel haalt Indonesië meer dan 50% van zijn elektrische energie uit de verbranding van steenkool (bron). Een belangrijke bijdrage aan de energie die wordt geproduceerd is de kolencentrale Sebalang, die in 2008 gebouwd is en uit twee blokken van elk 50 MW elektrisch vermogen bestaat.

Tijdens de voorbehandeling van steenkool voor verbranding worden bij veel processtappen diffuse deeltjes uitgestoten. Die zijn rechtstreeks van invloed op de gezondheid van de werknemers en, afhankelijk van het distributiegedrag, ook op het milieu. Spraying Systems Co. installeerde bijna 200 sproeikoppen op verschillende plaatsen in de fabriek voor stofonderdrukking en stofafzetting.

Het doel was de stofdeeltjes met water te binden en zo de uitstoot aanzienlijk te verminderen. Pas wanneer de stofdeeltjes samenklonteren met de waterdruppels, kunnen ze worden afgezet. Om de afscheiding te doen slagen, is de druppelgrootte die de sproeiers produceren een beslissende parameter(bron). Als de druppels te groot zijn, stromen de stofdeeltjes er omheen. Te kleine druppeltjes worden net als het stof door de omgevingsluchtstroom meegevoerd, zodat er geen scheiding plaatsvindt. Als eerste stap werden dus geschikte straalpijptypes gekozen voor de respectieve plaatsen. De ingenieurs steunden op een berekeningssysteem dat reeds met succes in soortgelijke installaties was gebruikt, zoals blijkt uit onze casestudie.

Het proces van de kolencentrale

Afbeelding 2: Overzicht van het kolentransporttraject in de centrale van Sebalang

De steenkool voor Sebalang wordt per schip aangevoerd. Vanaf het uiteindelijke laadpunt loopt het over transportbanden van 850 m naar een ondergrondse bunker. Onderweg passeert de steenkool vijf overslagtorens (figuur 2), wordt geshredderd en verschillende keren opnieuw geladen. Deze overslagpunten zijn bijzonder kritisch wat de uitstoot van fijn stof betreft. Hydraulische FogJet® 7G sproeiers spuiten van bovenaf rechtstreeks op het schoepenrad voor een optimale fijnstofbestrijding. (Afbeelding 1a/b).

De stofbestrijdingssproeier

De 7G sproeiers met volle kegel bestaan uit een kop met zeven kleinere sproeiers. Zij produceren een fijn sproeipatroon en verhinderen zo op doeltreffende wijze de verspreiding van het opgeworpen stof. Op de afzonderlijke overslagtorens (TT) werden holle kegelsproeiers van het type WhirlJet® BD in een cirkel geïnstalleerd, die van bovenaf diagonaal op de transportbanden spuiten. Het sproeigordijn onderdrukt de vorming of verspreiding van stof door binding van deeltjes. Tenslotte werden voor het bunkergat bi-fluid sproeiers gebruikt. Deze verstuiven het water met perslucht en produceren zo een extra fijn druppelspectrum (d32 ≈ 30 µm(werkend bij 3 barg verstuifde luchtdruk en 3 barg vloeistofdruk)). Als gevolg daarvan kunnen bijzonder fijne stofdeeltjes die op dit punt voorkomen zeer goed gebonden worden. Alle leidingen naar de verstuiversystemen zijn bovendien voorzien van filtereenheden. Daardoor worden de onderhoudsintervallen verlengd, evenals de hele levensduur van de verstuivers(bron).

De optimale positionering van alle sproeisystemen werd gesimuleerd in CAD-grafieken (Computer-Aided Design). De laatste fijnafstelling vond plaats in samenwerking met de plaatselijke exploitant. Uiteindelijk kon de stofvorming aanzienlijk worden verminderd dankzij het gebruik van de SSCo sproeiertechnologie; een aanzienlijke verbetering voor de werknemers en het milieu.

De emissiewaarden konden dus aanzienlijk worden verbeterd door gebruik te maken van de nieuwste sproeiertechnologie. Als u meer wilt weten over stofbeheersing, neem dan rechtstreeks contact met ons op of download de brochure.