globe Menu Zoeken
Casestudie

AutoJet® verwarmd smeersysteem vervangt bestaande installatie om een duurzamer eindproduct te creëren tegen lagere kosten


8

Aug 19Een grote multinationale klant was op zoek naar een efficiëntere oplossing om te voorkomen dat er tijdens opslag en vervoer corrosie op hun staaldraden zou optreden. De grootste uitdaging van hun toepassing lag in de noodzaak om 20+ verschillende staaldraden met verschillende snelheden met één oplossing te coaten. Om aan deze eisen te voldoen had de klant gekozen voor een systeem met luchtverstuivers. Er werd voor gezorgd dat het smeermiddel goed werd aangebracht door de verstuivers te laten "overpresteren", maar helaas veroorzaakte dit nevelvorming. Deze verneveling werd dan opgelost door luchtfilters. Maar door de buitensporige hoeveelheid nevel moesten deze elke week vervangen worden. De hele opzet stelde de klant voor veel onnodige onderhoudstijd en -kosten. Om met een meer performante en duurzame oplossing te komen, keken zij naar het AutoJet verwarmd smeersysteem.

AutoJet verwarmd smeersysteem

Na bespreking van de voorwaarden met onze verkoopingenieurs ging de klant akkoord met een standaard verwarmd AutoJet® systeem. Om ervoor te zorgen dat de staaldraden correct gecoat werden, installeerden wij een gesloten PulsaJet® header met een AutoJet® 2008+ Multichannel controller. Deze opstelling geeft volledige controle over een grote reeks sproeiers. Ook kan de klant zo kiezen welke sproeiers op een bepaald moment moeten spuiten. De PulsaJet® sproeiers kunnen de gevraagde sproeifrequentie - hoe klein ook - gemakkelijk aan, dankzij de Precision Spray Control (PSC) technologie.

Samen zorgt het AutoJet® systeem voor de meest efficiënte toepassing van het smeermiddel met minimale verspilling of verneveling

Resultaat

Uitvoerige tests wezen uit dat het AutoJet verwarmd smeersysteem precies presteerde zoals de klant had gevraagd. Zij waren zelfs zo tevreden dat zij besloten de oplossing uit te rollen in meerdere fabrieken over de hele wereld.

Net als bij hun vorige oplossing zijn de staaldraden gelijkmatig gecoat, zodat er tijdens de opslag geen corrosie optreedt. Vroeger zou dit betekend hebben dat zij te maken zouden krijgen met nevelproblemen, overmatig schoonmaken, onnodige kosten en onveilige werkomstandigheden.

Met de oplossing van Spraying Systems is het resultaat hetzelfde, maar zijn er geen van de nadelen.

De nevel wordt nu tot een absoluut minimum beperkt. Daardoor hoeven de luchtfilters niet meer wekelijks vervangen te worden. Met de nieuwe opstelling hoeven de luchtfilters nog maar twee keer per jaar vervangen te worden! Deze besparingen in tijd en vervanging van onderdelen komen neer op meer dan 50.000 euro per jaar voor elk systeem dat vervangen wordt. Daar komt nog bij dat het efficiëntere gebruik van duur smeermiddel de reinigingstijd beperkt en bijdraagt tot de duurzaamheidsdoelstellingen van onze klanten.