globe Menu Zoeken
Casestudie

Systeem voor de toepassing van losmiddelen bespaart de fabrikant van bouwproducten meer dan € 35.000 per jaar


16

Okt 19Tijdens het fabricageproces van dakschindels gebruikte een fabrikant luchtverstuivers om een lossingsmiddel op de mallen aan te brengen. Helaas veroorzaakte dit problemen; zo werd het losmiddel bijvoorbeeld ongelijkmatig op de mallen aangebracht. Om dit te compenseren verhoogde de fabrikant het volume van het opgebrachte oplosmiddel om een volledige dekking te verzekeren. De sproeiers spoten voortdurend tijdens het fabricageproces. Daardoor werden zowel de gebieden tussen de mallen als de mallen zelf met het lossingsmiddel bedekt. Het gebruik van perslucht was hoog en leidde tot verneveling en veiligheidsproblemen voor de arbeiders. De fabrikant nam contact met ons op om de efficiëntie van hun proces te helpen verbeteren, de werkomgeving te verbeteren en de bedrijfskosten te verlagen.

Efficiënter systeem voor het aanbrengen van lossingsmiddel

Een AutoJet® geautomatiseerd sproeisysteem brengt nu het lossingsmiddel aan. Het systeem, dat bestuurd wordt door een AutoJet E1850+ spuitsysteem, gebruikt elektrisch bediende hydraulische PulsaJet® spuitmonden om precies de juiste hoeveelheid lossingsmiddel op elke matrijs aan te brengen. Precision Spray Control (PSC) past het debiet aan op basis van de bedrijfsomstandigheden, zoals veranderende lijnsnelheid. Het systeem gebruikt ook sensoren om de aanwezigheid van de vormen te detecteren, zodat het systeem alleen spuit als er vormen aanwezig zijn.

Resultaten van het nieuwe sproeisysteem

Het AutoJet geautomatiseerde sproeisysteem zorgt voor een nauwkeurige toepassing van het lossingsmiddel op de mallen. Problemen met over- en onderapplicatie zijn geëlimineerd en het verbruik van het lossingsmiddel is met 25% gedaald. Kostbare perslucht en de daarmee gepaard gaande verneveling zijn eveneens geëlimineerd, wat resulteert in lagere bedrijfskosten, een grotere veiligheid van de werknemers en een vermindering van de onderhoudstijd met 40%. Het systeem overtrof de verwachting van de fabrikant met een maandelijkse besparing van € 3.000 en een rendement van drie maanden op de investering.