Calculators

Pihustuskatte kalkulaator


Määrake pihusti katvus teadaoleva pihustuskõrguse ja pihustusnurga korral, määrake pihustusnurk, mis on vajalik soovitud pihustuskatte saavutamiseks teadaoleva pihustuskõrguse korral, või määrake pihustuskõrgus, mis on vajalik soovitud pihustuskatte saavutamiseks teadaoleva pihustusnurga korral.