продукти

TANKJET®


Производителите и преработвателите от всички отрасли разчитат на Spraying Systems Co. заради широкия спектър от решения за почистване на резервоари и тотеки TankJet®, както и заради несравнимия ни опит, който помага на клиентите ни да почистват всички свои съдове старателно и бързо. Независимо дали операциите ви изискват нежно изплакване или отстраняване на твърди остатъци, ние разполагаме с подходящия продукт за всеки резервоар с размери до 30 м в диаметър. Обърнете се към Spraying Systems Co. за десетки продукти за почистване на съдове и цистерни TankJet®, както и за експертния опит, необходим за оптимизиране на вашите операции.

Нуждаете се от помощ за оценка на операциите по почистване на резервоари? Заявка за одит за почистване на резервоари
Show Menu Hide Menu
Case Studies